Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Hand drawn arrows

Rydym yn ysbrydoli ac yn addysgu plant

Rhai o’r ysgolion a busnesau rydym yn gweithio gyda:
Bee with baseball campaign

Gwenyn Coed y Mêl

Gwenyn Coed y Mêl

Mae 2B enterprising yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddinasyddion uchelgeisiol, iach, mentrus a gwybodus. Rydym yn codi dyheadau pobl ifanc ac yn eu cyflwyno i brofiadau bywyd gwerthfawr a sgiliau allweddol.

Rydym wedi ysgrifennu cyfres o lyfrau creadigol o’r enw‘Gwenyn Coed y Mêl’ Mae’r straeon hyn yn cludo ein darllenwyr i fyd mentrus teulu o wenyn gan rannu gwersi gwerthfawr sy’n cael eu dysgu yn ystod eu hanturiaethau a’u heriau gyda’u ffrindiau yng Nghoed y Mêl. Mae’r themâu yn cynnwys cynaliadwyedd, lles, cynhwysiant ac amrywiaeth.

Cefnogir y llyfrau hyn gan adnoddau i athrawon ysgolion cynradd y gellir eu defnyddio i gefnogi datblygiad sgiliau menter yn yr ystafell ddosbarth. 

Adnoddau Menter

Adnoddau Menter

Rydym wedi creu portffolio o adnoddau i ddatblygu sgiliau menter pobl ifanc gan gydweithio gydag arweinwyr addysg a gweithwyr proffesiynol yn y maes.

Gweithgareddau

Gweithgareddau

Rydym yn cyflwyno sesiynau ymgysylltu deniadol i ysbrydoli pobl ifanc er mwyn datblygu eu meddylfryd entrepreneuraidd. Mae ein tîm yn cyflwyno tair sesiwn ymgysylltu i bob ysgol gynradd, sydd yn ysbrydoli datblygiad y meddylfryd entrepreneuraidd.

O’r corfforaethol i’r addysgiadol

Rydym yn cyflwyno sesiynau ymgysylltu deniadol i ysbrydoli pobl ifanc er mwyn datblygu eu meddylfryd entrepreneuraidd. Mae ein tîm yn cyflwyno tair sesiwn ymgysylltu i bob ysgol gynradd, sydd yn ysbrydoli datblygiad y meddylfryd entrepreneuraidd.

Photo of kids with Bumbles resources

Ydych chi am i’ch ysgol elwa?

  • Adnoddau a chynlluniau gwaith parod ar gyfer y dosbarth
  • Sesiynau gweithgareddau hwyliog a difyr dan arweiniad ein tîm
  • Partneriaeth busnes lleol – dod a mewnwelediad o’r ystafell fwrdd i’r ystafell ddosbarth.

A allai eich busnes gefnogi ysgol?

Un o rinweddau Rhaglen Gwenyn Coed y Mêl yw cyflwyno partner busnes i helpu i ymgorffori’r meddylfryd entrepreneuraidd ymysg disgyblion ifanc.

Mae’r partneriaid hyn yn ariannu adnoddau ar gyfer ysgolion ac yn ymrwymo i ymweld â’r ysgol i gyflwyno eu busnes, siarad am y cyfleoedd gwaith sy’n bodoli a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn eu diwydiant.

Bee with Laptop

Beth maeathrawon yn ei feddwl am Wenyn Coed y Mêl?

We were delighted to be chosen to receive funding from two local companies for the Bumbles of Honeywood program, which has really supported our pupils’ skills and creativity.  We have found the books engaging, they are bright and colourful, they cover a huge range of topics and we easily found two books that fitted perfectly with our concepts.

Mr Kevin Hodder
Rhydyfro Primary
5 star rating

We are always looking for innovative and engaging ways to deliver learning and will be using the Bumbles of Honeywood package as part of our effort to develop entrepreneurial and creative skills amongst our youngest learners in Key Stage 2.

Caroline Morgan - Headteacher
Oystermouth Primary
5 star rating

The whole school community of Templeton is behind this initiative and are excited about its many advantages to the educational experiences of our children, in particular the biodiversity and ecological aspect, which is so important to our learners, but also the enterprising and innovation skills involved which may even support their future careers.

Kevin Phelps - Headteacher
Templeton Primary
5 star rating

The Bumbles of Honeywood fits perfectly into the New Curriculum for Wales. It allows us to focus on the pupils’ wellbeing, enables us to easily focus on aspects of the science and technology AoLE and also provides the children with the opportunity to develop their enterprise skills, an area of the primary curriculum which can often present a challenge to schools.

Geraint Leach - Headteacher
Penrhys Primary
5 star rating

The Bumbles of Honeywood’ programme has encouraged the pupils to have a positive and resilient mind set. Involvement in the programme has helped them to further develop independence and resourcefulness. They have loved it !

Gareth Tregembo - Year 2 Teacher
Penyrheol Primary School
5 star rating