Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwenan y Wenynen Ddyfeisgar

Mae Gwenan yn gweld ei ffrind, Sioni Mawr, yn cael trafferth gyda’r ceiliogod rhedyn ifainc. Mae’n heneiddio ac nid yw ei goesau hirion bellach yn neidio mor uchel ag yr oedden nhw.

Mae Gwenan eisiau ei helpu ac yn mynd i’w gweithdy i greu dyfais a fydd yn helpu Sioni Mawr i neidio’n uchel yn y gwair hir i gadw rheolaeth ar y ceiliogod rhedyn ifainc.

Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Sgiliau Craidd

  • Datrys Problemau
  • Penderfyniad
  • Creadigol

Login to your account