Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Cysylltwch â ni

Bee with baseball campaign
Bee with Laptop

Buaswn wrth ein bodd yn clywed gennych

Siarad gydag aelod o’r tîm

Os ydych chi’n ysgol neu’n fusnes sydd â diddordeb mewn siarad â ni am raglen Gwenyn Coed y Mêl, danfonwch neges atom gan ddefnyddio’r ffurflen neu’r manylion cyswllt isod. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Gweithio gyda ni

Gweithio yn 2B Enterprising

Rydyn ni’n fusnes menter addysg arloesol ac mae gennym gyfleoedd cyffrous ar gyfer gwaith llawn amser, rhan amser a llawrydd. Rydyn ni ar dân dros ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gyflogedigion ac yn CARU’r modd y gallwn wneud hyn drwy raglen Gwenyn Coed y Mêl mewn ffordd ddiddorol, ddengar a llawn hwyl. Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffech chi fod yn rhan ohono, cliciwch isod i weld pa swyddi gwag sydd ar gael.

Ble i ddod o hyd i ni