Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Swydd Newydd Gyffrous Gwyn Gwenynen

Mae’r Frenhines Dilia wedi gofyn i Gwyn fod yn Athro ym Mhrifysgol Coed y Mêl. Nid yw’n sicr os yw’n addas ar gyfer y swydd bwysig hon.
Mae’n gofyn i’w deulu os ydyn nhw’n meddwl mai fe yw’r gwenyn gorau ar gyfer y swydd. Dywed wrth y Frenhines Dilia ei fod yn bleser ganddo i dderbyn y swydd a’i fod yn gyffrous i greu moddion newydd i helpu’r holl greaduriaid bach yng Nghoed y Mêl.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Swydd Newydd Gyffrous Gwyn Gwenynen Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Anghenion a Dyheadau
Defnyddio'r cyflwyniad i drafod ac eglurhau beth yw anghenion a dyheadau a'r gwahaniaeth rhyngddynt.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Deall y gwahaniaeth rhwng anghenion a dyheadau a pham ein bod yn gweithio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bertie Bumble’s Exciting New Job – Storybook

Bertie has been asked by Queen Beeatrice to be the new professor of Honeywood University, he is not sure if he is the right person for this important role. He asks his family if they think he is the right bee for the job. He tells Queen Beeatrice that he is pleased to accept the job and he is excited to make new medicine to help all the mini beasts across Honeywood.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Ddiogel gyda Moddion
Mewn grwpiau y disgyblion i ddefnyddio'r cardiau senarios meddygol i drafod yr hyn fyddent yn ei wneud mewn gwahanol sefyllfaoedd, gan gynnig rheswm am eu barn.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cadw’n Ddiogel o gwmpas Moddion
Defnyddio'r cyflwyniad i gyflwyno i'r disgyblion sut i gadw'n ddiogel o gwmpas moddion.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cais am Swydd (GI)
Defnyddio'r templed i gwblhau cais am swydd ar gyfer swydd ddelfrydol. Cynnwys rhesymau pam eu bod eisiau'r swydd a'r sgiliau fydd eu hangen - wedi ei wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cais am Swydd (GU)
Defnyddio'r templed i gwblhau cais am swydd ar gyfer swydd ddelfrydol. Cynnwys rhesymau pam eu bod eisiau'r swydd a'r sgiliau fydd eu hangen - wedi ei wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cynhwysion Moddion Hud
Defnyddio'r templed i danio syniadau a rhestru cynhwysion dewisol ar gyfer y moddion hud.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 4

Login to your account