Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Chwaraewr Tîm

Chwaraewr Tîm Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Actio
Disgyblion i fynegi'u hunain yn greadigol mewn timau gan gymryd rhan mewn gweithgareddau drama/gemau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Actio
Defnyddio'r cyflwyniad i esbonio'r gemau drama yn y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Advertising – Keeping Fit and Healthy – Presentation

Use the presentation to show examples of advertising for fitness classes. Discuss in groups what each of the posters had in common and what they liked. Make a list of the things they will need to remember when doing their own advertising posters.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Advertising – Lesson Plan

Challenge the children to advertise Betsy's and Blue's fitness class. They will need to create a leaflet or poster in order to spread the word far and wide.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Anghenion a Dyheadau
Deall y gwahaniaeth rhwng anghenion a dyheadau a pham ein bod yn gweithio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Defnyddio'r cyflwyniad i drafod ac eglurhau beth yw anghenion a dyheadau a'r gwahaniaeth rhyngddynt.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Candi Popian
Disgyblion i ddefnyddio sgiliau datrys problemau i ragfynegi a chwblhau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Candi Popian
Defnyddio'r cyflwyniad i nodi cyfarwyddiadau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 23