Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Arweinydd

Arweinydd Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Arbrawf Candi Popian
Defnyddio'r cyflwyniad i nodi cyfarwyddiadau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Candi Popian
Disgyblion i ddefnyddio sgiliau datrys problemau i ragfynegi a chwblhau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Lledaenu Llwydni (GI)
Defnyddio'r templed i ragfynegi, gwneud arsylwadau a gwerthuso'r arbrawf lledaenu germau Lledaenu Llwydni - wedi'i wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Lledaenu Llwydni (GU)
Defnyddio'r templed i ragfynegi, gwneud arsylwadau a gwerthuso'r arbrawf lledaenu germau Lledaenu Llwydni - wedi'i wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Ddiogel gyda Moddion
Mewn grwpiau y disgyblion i ddefnyddio'r cardiau senarios meddygol i drafod yr hyn fyddent yn ei wneud mewn gwahanol sefyllfaoedd, gan gynnig rheswm am eu barn.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Fwy Cynaliadwy a Dyfeisgar
Defnyddio'r cyflwyniad i ddysgu am gynaliadwyaeth a bod yn ddyfeisgar ynglŷn â'r amgylchedd.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Gynaliadwy a Dyfeisgar
Heriwch y disgyblion i feddwl yn greadigol sut i ddatrys problemau a chreu syniadau newydd.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cadw’n Ddiogel o gwmpas Moddion
Defnyddio'r cyflwyniad i gyflwyno i'r disgyblion sut i gadw'n ddiogel o gwmpas moddion.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 8