Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Cludiad y Lindys

Mae Owain y lindysyn a’i deulu cyfan yn gwirfoddoli i fod yn bostmyn i gludo llythyron cariadus at y gwenyn sâl yn Ysbyty’r Eos.
Mae Gwenan a’i chwiorydd Gwen a Gwenlli yn dylunio trolïau bychain er mwyn helpu’r lindys i gario’r llythyron i’r ysbyty bob dydd.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Cludiad y Lindys Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Caterpillar Express – Storybook

Oscar the caterpillar and all his family volunteer to be postmen to take loving letters to the sick bees in the Nightingale Hospital. Betsy and her sisters Blue and Bella design and make little carts to help the kindly caterpillars carry the letters to the hospital every day.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys – Llyfr Stori

Mae Gwenan a’i chwiorydd Gwen a Gwenlli yn dylunio trolïau bychain er mwyn helpu’r lindys i gario’r llythyron i’r ysbyty bob dydd.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys (fideo)
Gwylio'r recordiad fideo o lyfr Cludiad y Lindys.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys (tudalennau)
Dod o hyd i'r darluniau ar y tudalennau llaw dde er mwyn gweld Cludiad y Lindys ar y BGRh.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Creu’r Siâp
Defnyddio'r cardiau fflach i ddynodi'r siapiau y bydd yn rhaid i'r disgyblion greu yn eu timau gyda'r llinyn.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cyfathrebu
Disgyblion i arbrofi gyda sgiliau cyfathrebu a dysgu am gyfathrebu negeseuon cyfrinachol drwy ddefnyddio côd Morse.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cyfathrebu
Defnyddio'r cyflwyniad PowerPoint i drafod a dysgu am ein gwahanol ffyrdd o gyfathrebu. Gosod her côd Morse.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Dysgu am Negeseuon Fideo
Defnyddio'r cyflwyniad i ddysgu mwy am negeseuon fideo a phaham eu bod yn cael eu defnyddio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account