Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Cludiad y Lindys

Mae Owain y lindysyn a’i deulu cyfan yn gwirfoddoli i fod yn bostmyn i gludo llythyron cariadus at y gwenyn sâl yn Ysbyty’r Eos.
Mae Gwenan a’i chwiorydd Gwen a Gwenlli yn dylunio trolïau bychain er mwyn helpu’r lindys i gario’r llythyron i’r ysbyty bob dydd.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Cludiad y Lindys Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Caterpillar Express – Marshmallow Towers – Enterprise Skills Certificate
Certificate for children demonstrating excellent examples of enterprising skills.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Caterpillar Express – Marshmallow Towers – Presentation
Children challenged to make a tower using given criteria (marshmallows and spaghetti) in a set amount of time.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Caterpillar Express – Marshmallow Towers – Tallest Tower Certificate
Certificate for the children who built the tallest tower.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Caterpillar Express – Resource Collection

The mini beasts across Honeywood are left worn out after an awful disease makes the bees sick. Many sick bees have been taken to Nightingale Hospital to be looked after by Lady Scarlett and the ladybird nurses. The little bees are so ill that their families are not allowed to come in to see them. To keep them happy, the ladybird nurses read them loving letters and cards written by their families, which are delivered every morning by the caterpillars. The caterpillar family struggle to carry the heavy sacks, so Betsy, Bobby, Blue and Bella use their enterprising skills to design something innovative to make the caterpillars’ lives easier, but will it work?

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Caterpillar Express – Storybook

The mini beasts across Honeywood are left worn out after an awful disease makes the bees sick. Many sick bees have been taken to Nightingale Hospital to be looked after by Lady Scarlett and the ladybird nurses.

The little bees are so ill that their families are not allowed to come in to see them. To keep them happy, the ladybird nurses read them loving letters and cards written by their families, which are delivered every morning by the caterpillars.

The caterpillar family struggle to carry the heavy sacks, so Betsy, Bobby, Blue and Bella use their enterprising skills to design something innovative to make the caterpillars’ lives easier, but will it work?

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys – Llyfr Stori

Mae Gwenan a’i chwiorydd Gwen a Gwenlli yn dylunio trolïau bychain er mwyn helpu’r lindys i gario’r llythyron i’r ysbyty bob dydd.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys (fideo)
Gwylio'r recordiad fideo o lyfr Cludiad y Lindys.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys (tudalennau)
Dod o hyd i'r darluniau ar y tudalennau llaw dde er mwyn gweld Cludiad y Lindys ar y BGRh.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 4

Login to your account