Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Gwytnwch

Gwytnwch Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Betsy the Inventor – Storybook

Betsy sees her friend Big G struggling to keep up with the young grasshoppers, he is getting older and his long legs will not jump as high as they used to. She wants to help him and goes to work in her workshop to make an invention to help Big G jump high in the long grass to keep control of the young grasshoppers.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn ddewr
Defnyddiwch y templed i annog i plant feddwl am adeg pan oedden nhw’n ddewr, sut gwnaeth hyn iddyn nhw deimlo, a thynnu llun ohonyn nhw’n ddewr.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bod yn iachus
Defnyddiwch y cyflwyniad i feddwl beth yw ystyr bod yn iach. Dysgwch am ymarfer corff a deiet cytbwys a pha mor bwysig yw’r rhain i fyw bywyd hapus ac iach.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Byd bendigedig gwenyn
Defnyddiwch y cyflwyniad i gyflwyno’r gwahanol fathau o wenyn. Dysgwch rai ffeithiau gwenyn diddorol rhyfeddol ac ysbrydolwch y plant i ddysgu mwy am y gwenyn mêl.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Coeden deulu
Trafodwch yr hyn y gall y plant ei wybod eisoes am deuluoedd. Defnyddiwch deulu’r Gwenyn fel enghraifft i siarad am deulu a pherthnasedd. Yna gall y plant ddefnyddior’r wybodaeth maen nhw wedi’i dysgu a chyfieithu hyn i’w teulu eu hunain.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Coeden deulu
Defnydiwch y cyflwyniad hyn i ddysgu mwy am deulu Gwenyn Coed y Mêl a sut maent i gyd yn perthyn.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Coeden deulu’r gwenyn
Defnyddiwch y templed hwn i gynrychioli teulu’r Gwenyn a sut mae’r gwenyn i gyd yn perthyn i’w gilydd. Lawrlwythwch y toriadau o’r holl gymeriadau, torrwch a gludwch nhw yn y drefn byddent yn cael eu gosod ar goeden deulu’r Gwenyn.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cofnod ymarfer corff (GI)
Cwblhewch y cofnod ymarfer corff, gwnewch ragfynegiad o faint o bob ymarfer gallwch chi ei wneud mewn 3 munud a chofnodwch y cyfanswm maent wedi’i gwblhau.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 8