Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Bumble Buzz – Siapiwch Hi Wenyn

Mae Gwenan a Gwenlli yn creu her ffitrwydd hwyliog i annog trigolion Coed y Mêl i fod yn egnïol a byw bywyd iach.
Mae Gwenan a Gwenlli yn efeilliaid unfath sy’n byw yn y cwch gwenyn gyda’u rhieni, eu brodyr a’u chwiorydd. Maen nhw wrth eu bodd yn mynd ar anturiaethau gyda’i gilydd ond wrth i Gwenlli fagu pwysau a bwyta ychydig gormod o fêl mae’n ei chael hi’n anodd hedfan i fyny i’r awyr. Mae Gwenan yn ei helpu i gadw’n heini a bwyta’n iach er mwyn iddyn nhw gael hedfan o gwmpas gyda’i gilydd unwaith eto. Maen nhw’n creu her ffitrwydd ddyddiol ar gyfer holl greaduriaid Coed y Mêl er mwyn hwyluso ffordd iachus o fyw i bawb. Mae’r efeilliaid hefyd yn darganfod ffordd arloesol o werthu Mêl Aur Coed y Mêl sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fentrus iawn hefyd.
Gweithgareddau
Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.
Cynlluniau gwersi
Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.
Cyflwyniadau
Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.
Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl

Welcome to Honeywood sign

Bumble Buzz – Siapiwch Hi Wenyn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r gwahanol gategorïau yn dibynnu ar eich thema neu’ch deilliannau dysgu dymunol. Gadewch yr hidlydd ar ‘Y cyfan’ os nad oes gennych flaenoriaeth neu os ydych yn dymuno ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Final Challenge

Complete this enterprising challenge after you have read all 6 of The Bumbles storybooks. Put the children's enterprise skills to the test by choosing one of the ideas below. Encourage the children to take control of every aspect of the challenge and use all the new skills.

Gweld adnodd
Mini Challenge – Bumble Buzz
Organise and create a fitness class. Challenge the pupils to create their own fitness class. Think about planning the session, who will they invite and how will they advertise. Remember to evaluate how the session went and what could be improved.
Gweld adnodd
Healthy lunchbox (HA)
Complete the healthy lunch box. Encourage the children to draw what they would like to include and write below what they have included and why.
Gweld adnodd
Healthy lunchbox (LA)
Complete the healthy lunch box. Encourage the children to draw what they would like to include and think about why they have included it.
Gweld adnodd
My healthy meal plan
Create a healthy meal. Use the checklist to ensure the children have included all of the 5 food groups to make a healthy and balanced meal.
Gweld adnodd
Bumbles Buzz bilingual terms – Welsh
Use these phrases in Bumble Buzz to incorporate Welsh into each activity.
Gweld adnodd
Bumbles Buzz bilingual terms – Spanish
Use these phrases in Bumble Buzz to incorporate French into each activity.
Gweld adnodd
Bumbles Buzz bilingual terms – French
Use these phrases in Bumble Buzz to incorporate Italian into each activity.
Gweld adnodd

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 4

Login to your account