Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwefr y Gwenyn

Mae Gwenan a Gwenlli yn creu her ffitrwydd hwyliog i annog trigolion Coed y Mêl i fod yn egnïol a byw bywyd iach.
Mae Gwenan a Gwenlli yn efeilliaid unfath sy’n byw yn y cwch gwenyn gyda’u rhieni, eu brodyr a’u chwiorydd. Maen nhw wrth eu bodd yn mynd ar anturiaethau gyda’i gilydd ond wrth i Gwenlli fagu pwysau a bwyta ychydig gormod o fêl mae’n ei chael hi’n anodd hedfan i fyny i’r awyr. Mae Gwenan yn ei helpu i gadw’n heini a bwyta’n iach er mwyn iddyn nhw gael hedfan o gwmpas gyda’i gilydd unwaith eto. Maen nhw’n creu her ffitrwydd ddyddiol ar gyfer holl greaduriaid Coed y Mêl er mwyn hwyluso ffordd iachus o fyw i bawb. Mae’r efeilliaid hefyd yn darganfod ffordd arloesol o werthu Mêl Aur Coed y Mêl sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fentrus iawn hefyd.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Gwefr y Gwenyn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Advertising – Keeping Fit and Healthy – Presentation

Use the presentation to show examples of advertising for fitness classes. Discuss in groups what each of the posters had in common and what they liked. Make a list of the things they will need to remember when doing their own advertising posters.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Advertising – Lesson Plan

Challenge the children to advertise Betsy's and Blue's fitness class. They will need to create a leaflet or poster in order to spread the word far and wide.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Healthy – Bee Healthy – Presentation

Use the presentation to think about what it means to be healthy. Learn about exercise and a balanced diet and how important these are to live a happy and healthy life.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Healthy – Exercise Record – Activity 1

Complete the exercise record, make a prediction of how many of each exercise you can do in 3 minutes. Calculate the total they completed and the difference between their prediction and total.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Healthy – Exercise Record – Activity 2

Complete the exercise record, make a prediction of how many they can do in 3 minutes and record the total number they complete.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Healthy – Lesson Plan

Children to recall the key events in the book 'Bumble Buzz'. Betsy and Blue organised a daily Bumble Buzz Fitness Class for all the bees in the hive to help them stay fit and healthy. Discuss with the children what keeping fit means.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth y mae gwyddonydd yn ei wneud
Defnyddiwch y fideos i ddysgu am yr hyn y mae gwyddonydd yn ei wneud, yna cwblhewch eich arbrawf gwyddonol eich hun gan ddefnyddio hylif lliwi bwyd a dŵr. Ceisiwch wneud patrymau a lliwiau gwahanol a byddwch yn greadigol gyda’ch dyluniadau..
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bocs bwyd iachus
Heriwch y plant i greu bocs bwyd iachus. Gellir gwneud hyn yn gorfforol neu ar y taflenni a ddarperir. Anogwch y plant i ddefnyddio ystod o fwydydd o’r holl grwpiau bwyd i greu pryd iach a chytbwys.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 7

Login to your account