Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Ysgol Coed y Mêl

Mae Guto’n helpu ei fam i ddod o hyd i leoliad newydd ar gyfer eu hysgol a ddifrodwyd yn ddiweddar. Mae Guto’n mwynhau ei antur i ddarganfod y lle perffaith ac mae pawb yn Nghoed y Mêl yn falch iawn ohono.
Mae Guto a’i fam yn sylweddoli bod yr ysgol wedi cael ei ddifrodi gan beiriannau torri gwair y ffermwyr. Mae Glenda yn athrawes yn yr ysgol ac mae’n gofyn i Guto ei helpu i ddod o hyd i leoliad newydd ar gyfer yr ysgol. Mae Guto’n awyddus i helpu ac yn meddwl am nodweddion pwysicaf ysgol newydd. Mae’n mentro i ffwrdd o’r cwch gwenyn i ddod o hyd i’r lle perffaith gan obeithio gwneud ei fam yn falch. Wrth ddychwelyd mae’n rhannu straeon am ei anturiaethau gyda’r cwch gwenyn cyfan. Mae Guto’n ysbrydoli’r gwenyn eraill i ddatrys problemau ac i fod yn benderfynol a theimla bod yr holl antur wedi bod yn werth chweil.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Ysgol Coed y Mêl Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Beth y mae gwyddonydd yn ei wneud
Defnyddiwch y fideos i ddysgu am yr hyn y mae gwyddonydd yn ei wneud, yna cwblhewch eich arbrawf gwyddonol eich hun gan ddefnyddio hylif lliwi bwyd a dŵr. Ceisiwch wneud patrymau a lliwiau gwahanol a byddwch yn greadigol gyda’ch dyluniadau..
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau
Trafodwch bwysigrwydd bwyta’n iach gyda’r plant. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am fwydydd sy’n iach. Cynhaliwch sesiwn blasu dall gyda ffrwythau, anogwch y plant i ddefnyddio eu synhwyrau i ddyfalu pob ffrwyth.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau (GI)
Defnyddiwch y siart i gynnal sesiwn flasu ffrwythau gyda 2 ffrwyth newydd. Meddyliwch beth yw’r ffrwyth a sut mae’n blasu/ Anogwch y plant i feddwl am eu hoff ffrwyth a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau (GU)
Defnyddiwch y siart i gynnal sesiwn flasu ffrwythau gyda 4 ffrwyth newydd. Meddyliwch beth yw’r ffrwyth a sut mae’n blasu/ Anogwch y plant i feddwl am eu hoff ffrwyth a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cwis bingo gwenyn
Lawrlwythwch ein cardiau Bingo Sïo Gwenyn. Anogwch y plant i fynd o amgylch y tŷ i ddod o hyd i’r eitemau ar eu cerdyn bingo. Pan fyddant wedi dod o hyd iddynt, ticiwch yr eitem ar eu cerdyn. Sylwch sawl un gallan nhw ei gasglu. Mae’r person cyntaf i gwblhau’r holl flychau yn ennill gwobr.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cwis Logo – Cyflwyniad
Heriwch y plant i adnabod pob un o’r logos. Anogwch y plant i drafod beth sy’n dda am bob un ohonyn nhw a beth sy’n eu gwneud yn gofiadwy.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Design a Logo – Lesson Plan

Tell the children that we are going to look at how businesses advertise. Introduce logos and branding to the children and encourage them to design their own logos for their smoothies.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Design a Logo – Logo Quiz – Presentation

Challenge the children to identify each of the logos. Encourage the children discuss what is good about each of them and what makes them memorable.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 6

Login to your account