Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Ysgol Uwchradd Coed y Mêl

Mae Guto’n helpu ei fam i ddod o hyd i leoliad newydd ar gyfer eu hysgol a ddifrodwyd yn ddiweddar. Mae Guto’n mwynhau ei antur i ddarganfod y lle perffaith ac mae pawb yn Nghoed y Mêl yn falch iawn ohono.
Mae Guto a’i fam yn sylweddoli bod yr ysgol wedi cael ei ddifrodi gan beiriannau torri gwair y ffermwyr. Mae Glenda yn athrawes yn yr ysgol ac mae’n gofyn i Guto ei helpu i ddod o hyd i leoliad newydd ar gyfer yr ysgol. Mae Guto’n awyddus i helpu ac yn meddwl am nodweddion pwysicaf ysgol newydd. Mae’n mentro i ffwrdd o’r cwch gwenyn i ddod o hyd i’r lle perffaith gan obeithio gwneud ei fam yn falch. Wrth ddychwelyd mae’n rhannu straeon am ei anturiaethau gyda’r cwch gwenyn cyfan. Mae Guto’n ysbrydoli’r gwenyn eraill i ddatrys problemau ac i fod yn benderfynol a theimla bod yr holl antur wedi bod yn werth chweil.
Gweithgareddau
An activity to develop and demonstrate entrepreneurial skills - putting into practice the learning from The Bumbles of Honeywood storybooks or supplementary teaching materials.
Cynlluniau gwersi
A detailed plan to support teachers in delivering a lesson dedicated to the development of an entrepreneurial mindset. Highlighting areas of learning and key skills explored, this lesson guide will identify appropriate resources required for activities and also differentiation options for varied abilities.
Cyflwyniadau
Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.
Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl

Welcome to Honeywood sign

Ysgol Uwchradd Coed y Mêl Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r gwahanol gategorïau yn dibynnu ar eich thema neu’ch deilliannau dysgu dymunol. Gadewch yr hidlydd ar ‘Y cyfan’ os nad oes gennych flaenoriaeth neu os ydych yn dymuno ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Final Challenge

Complete this enterprising challenge after you have read all 6 of The Bumbles storybooks. Put the children's enterprise skills to the test by choosing one of the ideas below. Encourage the children to take control of every aspect of the challenge and use all the new skills.

Gweld adnodd
Honeywood High bilingual terms – Spanish
Use these phrases in Honeywood High to incorporate Spanish into each activity.
Gweld adnodd
Honeywood High bilingual terms – French
Use these phrases in Honeywood High to incorporate French into each activity.
Gweld adnodd
Honeywood High bilingual terms – Italian
Use these phrases in Honeywood High to incorporate Italian into each activity.
Gweld adnodd
Mini Challenge – Honeywood High
Make your own fruit kebab stall. Think about taste, price and marketing of your stall. Remember to work as a team to use everyone's skills.
Gweld adnodd
Honeywood High Book (video)
Watch the video recording of the Honeywood High storybook.
Gweld adnodd
Honeywood High Book (pages)
Find the images of all the right hand pages so you can see Honeywood High on the white screen.
Gweld adnodd
Honeywood High bilingual terms – Welsh
Use these phrases in Honeywood High to incorporate Welsh into each activity.
Gweld adnodd

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account