Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Sgarmes y cacwn

Mae’r gwenyn yn cydweithio er mwyn goresgyn aflonyddwch yng Nghoed y Mêl a achosir gan nyth o gymdogion swnllyd, cas. Gwaith tîm ar ei orau!
Mae’r cwch gwenyn yn cael ei aflonyddu pan fo nyth cacwn anfoesgar ac anghwrtais yn symud i’r ardal ac yn dechrau bwlio a dwyn mêl. Mae’n rhaid i’r gwenyn weithio gyda’i gilydd i ddatrys y broblem wrth i’r sefyllfa waethygu. Mae Gwyn yn cael ei anafu wrth achub Ger bach oddi wrth y cacwn cas, felly mae’r gwenyn eraill yn gwneud y defnydd gorau o’u hadnoddau eu hunain i’w helpu a gwella’i adain. Mae’r gwenyn yn wynebu sawl sefyllfa anodd yn y stori hon ond yn y pen draw maen nhw’n dod â’r gymuned o wenyn adref yn ddiogel at ei gilydd.
Gweithgareddau
Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.
Cynlluniau gwersi
Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.
Cyflwyniadau
Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.
Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl

Welcome to Honeywood sign

Sgarmes y cacwn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r gwahanol gategorïau yn dibynnu ar eich thema neu’ch deilliannau dysgu dymunol. Gadewch yr hidlydd ar ‘Y cyfan’ os nad oes gennych flaenoriaeth neu os ydych yn dymuno ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Final Challenge

Complete this enterprising challenge after you have read all 6 of The Bumbles storybooks. Put the children's enterprise skills to the test by choosing one of the ideas below. Encourage the children to take control of every aspect of the challenge and use all the new skills.

Gweld adnodd
Hornet Scramble Book (pages)
Find the images of all the right hand pages so you can see Hornet Scramble on the white screen.
Gweld adnodd
Friendship hands
Print off a hand template for each pupil. The children should work in small groups passing the hands around the table. By the end each pupil will have a hand template full of positive things about them. This is a great reminder that they are amazing in lots of different ways.
Gweld adnodd
Friendship mind map
Use the mind map to think about what it means to be a good friend. Encourage the children to work in pairs or small groups to fill the whole sheet with ideas and pictures.
Gweld adnodd
My friend template
Use the template for the children to think about one of their friends. Encourage them to think of 3 reasons why that person is a good friend to them and how they make them feel.
Gweld adnodd
Sorting friendship qualities
Use this template to think about the top 5 qualities that make a good friend. Encourage the children to think about what is important to them. This may be different for each child - there is no right or wrong answer.
Gweld adnodd
Friendship watering can
Using the watering can templates the children can write all the qualities they feel would make a great friend.
Gweld adnodd
Friendship scenario cards
In small mixed ability groups children will be tasked with the challenge of reading some friendship scenarios and discussing possible solutions to the problems giving ideas where they might have done something different to show what it is to be a good friend.
Gweld adnodd

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 4

Login to your account