Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwenyn Coed y Mêl

Mae’r teulu o wenyn yn cwrdd â’u cyd-drigolion yn Neuadd Dref Coed y Mêl ac yn mynd ati i rwydweithio.
Mae’r teulu yn byw mewn cwch gwenyn o dan goeden afalau mewn cae lliwgar o flodau gwyllt a phetalau melys. Maent yn rhan o gymuned o greaduriaid sy’n byw ac yn gweithio gyda’i gilydd i greu mêl blasus, diferol. Cawn ein cyflwyno i Glenda a Gwilym a’u plant Gwenan, Guto, Gwen a Gwenlli yr efeilliaid a Ger bach. Mae’r teulu’n mynd ar daith i neuadd y dref lle maen nhw’n cwrdd â chreaduriaid newydd megis sioncod y gwair, lindys, buchod coch cwta, a gweision y neidr. Maent yn sylweddoli bod y creaduriaid eraill yn debyg iddynt; er eu bod yn edrych yn wahanol, mae ganddynt galonnau mawr ac maen nhw’n garedig ac yn gariadus. Maen nhw’n dysgu sgiliau i helpu i gyflwyno eu hunain ac mae Gwilym a Glenda yn gwneud ychydig o rwydweithio sydd yn wych i’w busnes!
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Gwenyn Coed y Mêl Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Back-to-Back Drawing – Activity

Children to choose a picture and describe it in order for a partner to attempt to draw their description as accurately as possible while sitting back to back.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Back-to-Back Drawing – Lesson Plan

Use the picture cards to describe the image to a partner.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bathodynnau rhwydweithio
Lawrlwythwch y bathodynnau rhwydweithio fel bod y plant yn gallu ysgrifennu’r hyn maent yn dda yn ei wneud ac ymarfer cyflwyno eu hunain i bobl newydd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Bot Activity – Lesson Plan

Children to place a soft toy on a square on the Bee Bot mat and give instructions for a partner to direct Bee Bot to reach the toy.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Problem Solving – Activity 1

Betsy and Blue have challenged the children to store their 20 buckets of nectar into 2 honeycombs. Find as many combinations as possible to complete this challenge.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Problem Solving – Activity 2

Betsy and Blue have challenged the children to store their 10 buckets of nectar into 2 honeycombs. Find as many combinations as possible to complete this challenge.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Problem Solving – Lesson Plan

The Bumbles of Honeywood bees bring pollen and nectar they collect from flowers to turn into honey. Betsy and Blue have challenged the children to store the nectar into the honeycombs in as many different ways as possible.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth y mae gwyddonydd yn ei wneud
Defnyddiwch y fideos i ddysgu am yr hyn y mae gwyddonydd yn ei wneud, yna cwblhewch eich arbrawf gwyddonol eich hun gan ddefnyddio hylif lliwi bwyd a dŵr. Ceisiwch wneud patrymau a lliwiau gwahanol a byddwch yn greadigol gyda’ch dyluniadau..
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 7

Login to your account