Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwenyn Coed y Mêl

Mae’r teulu o wenyn yn cwrdd â’u cyd-drigolion yn Neuadd Dref Coed y Mêl ac yn mynd ati i rwydweithio.
Mae’r teulu yn byw mewn cwch gwenyn o dan goeden afalau mewn cae lliwgar o flodau gwyllt a phetalau melys. Maent yn rhan o gymuned o greaduriaid sy’n byw ac yn gweithio gyda’i gilydd i greu mêl blasus, diferol. Cawn ein cyflwyno i Glenda a Gwilym a’u plant Gwenan, Guto, Gwen a Gwenlli yr efeilliaid a Ger bach. Mae’r teulu’n mynd ar daith i neuadd y dref lle maen nhw’n cwrdd â chreaduriaid newydd megis sioncod y gwair, lindys, buchod coch cwta, a gweision y neidr. Maent yn sylweddoli bod y creaduriaid eraill yn debyg iddynt; er eu bod yn edrych yn wahanol, mae ganddynt galonnau mawr ac maen nhw’n garedig ac yn gariadus. Maen nhw’n dysgu sgiliau i helpu i gyflwyno eu hunain ac mae Gwilym a Glenda yn gwneud ychydig o rwydweithio sydd yn wych i’w busnes!
Gweithgareddau
Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.
Cynlluniau gwersi
Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.
Cyflwyniadau
Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.
Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl

Welcome to Honeywood sign

Gwenyn Coed y Mêl Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r gwahanol gategorïau yn dibynnu ar eich thema neu’ch deilliannau dysgu dymunol. Gadewch yr hidlydd ar ‘Y cyfan’ os nad oes gennych flaenoriaeth neu os ydych yn dymuno ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Final Challenge

Complete this enterprising challenge after you have read all 6 of The Bumbles storybooks. Put the children's enterprise skills to the test by choosing one of the ideas below. Encourage the children to take control of every aspect of the challenge and use all the new skills.

Gweld adnodd
Making a bee hotel
Use these ideas to create, design and make your own bee hotel. Be creative and use whatever you have at home. Research the importance of saving the bees and the best conditions for them to live in.
Gweld adnodd
Selling an old toy
If your child has grown out of their current toy, encourage them to think of ways they can sell it to make money for a new one, or give to someone who doesn’t have any toys. Research the ways they could sell their toy. You could even host your own toy sale in person with family and friends.
Gweld adnodd
Tactics game
This tactics game is about team work, communication and taking risk. Work in small teams and imagine you are one of the Bumble family collecting pollen. Your goal is to drop your balls of pollen into different buckets. You will have 5 chances to throw the ball into one of the 3 buckets. Each bucket has a different point value. See how many points you collect and decide what tactics you will use.
Gweld adnodd
What does a scientist do
Use the videos to learn about what a scientist does, then complete your very own scientific experiment using food colouring and water. Try to make different patterns and colours and be creative with your designs.
Gweld adnodd
Writing challenge cards
Download our 10 writing card challenges. Use these to inspire your children to be creative, use their writing skills and imagination.
Gweld adnodd
An inventive child
Look around at your home and your recycling items that you were going to throw away. Collect them and clean them, and think about what you can invent. Use the materials to create your prototype for a new invention.
Gweld adnodd
An unexpected eruption
Watch the video of a science experiment. Follow the method and create your own science experiment at home. Research and learn about why the lemonade bottle exploded and what reaction happened.
Gweld adnodd

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 5

Login to your account