Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Dawns Siglo Gwenan Gwenynen

Mae Gwen yn ceisio dod o hyd i ddŵr glân i wella’r gwenyn bach sâl. Mae’n cyfarfod ffrindiau newydd ac yn datblygu sgiliau newydd ar ei thaith.
Mae Gwen yn wenynen bach caredig, meddylgar a mentrus. Mae hi wrth ei bodd yn hedfan gyda’i ffrindiau sy’n wenyn a chasglu paill oddi wrth flodau prydferth. Un diwrnod mae’n deffro i ganfod bod gwenyn y cwch gwenyn yn sâl ar ôl yfed dŵr budr o’r afon leol. Mae Gwen yn llawn egni ac yn awyddus i ddod o hyd i gyflenwad dŵr ffres, glân ar gyfer y gwenyn. Mae hi’n hedfan i ffwrdd ar ei hantur ac yn cyfarfod ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Mae Gwen yn dysgu pwysigrwydd partneriaethau a chyfeillgarwch a sylweddola bod cydweithio yn golygu bod modd cyflawni tipyn mwy na gweithio ar eich pen eich hun.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Dawns Siglo Gwenan Gwenynen Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Bee Bot Challenge – Bee Bot Challenge Cards – Activity 1

Download our challenge cards. The cards have various different levels so use as many as you want to challenge your class to move around the Honeywood bee bot mat.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Bot Challenge – Bee Bot Mat – Activity 2

Download the Bee Bot mat to print and download so you can have Honeywood come to life in your classroom. Use this with your Bee Bot challenge cards to move around Honeywood.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Bot Challenge – Bee Bot’s Journey – Activity 3

Draw your own Bee Bot grid on the worksheet provided and take your Bee Bot on its very own adventure.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bee Bot Challenge – Lesson Plan

Use our Bee Bot mat to take your bee bots on their very own adventure through Honeywood. Download the challenge cards and challenge your class to code their Bee Bot around the mat.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bella Bumble’s Waggle Dance – Resource Collection

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bella Bumble’s Waggle Dance – Storybook

Bella Bumble is a kind, caring and enterprising little bee, she loves flying with her bee friends and collecting pollen from beautiful flowers. One day, she wakes up to find that her the bees in Honeywood hive, have been taken ill after drinking dirty water from the local river. Bella Bumble is full of energy and keen to find a fresh supply of good clean water for the bees in the hive. She flies off on her adventure and meets new friends along the way. Bella learns that partnerships and friendships are very important and that by working together you can achieve a lot more than working alone.  

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth y mae gwyddonydd yn ei wneud
Defnyddiwch y fideos i ddysgu am yr hyn y mae gwyddonydd yn ei wneud, yna cwblhewch eich arbrawf gwyddonol eich hun gan ddefnyddio hylif lliwi bwyd a dŵr. Ceisiwch wneud patrymau a lliwiau gwahanol a byddwch yn greadigol gyda’ch dyluniadau..
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Cân Dawns Siglo
Chwaraewch y gân i ddysgu Dawns Siglo Gwen Gwenynen. Mwynhewch wrando ar y gerddoriaeth a dysgu’r geiriau cyn i chi wneud eich dawns eich hun.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 6

Login to your account