Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Dawns siglo

Mae Gwen yn ceisio dod o hyd i ddŵr glân i wella’r gwenyn bach sâl. Mae’n cyfarfod ffrindiau newydd ac yn datblygu sgiliau newydd ar ei thaith.
Mae Gwen yn wenynen bach caredig, meddylgar a mentrus. Mae hi wrth ei bodd yn hedfan gyda’i ffrindiau sy’n wenyn a chasglu paill oddi wrth flodau prydferth. Un diwrnod mae’n deffro i ganfod bod gwenyn y cwch gwenyn yn sâl ar ôl yfed dŵr budr o’r afon leol. Mae Gwen yn llawn egni ac yn awyddus i ddod o hyd i gyflenwad dŵr ffres, glân ar gyfer y gwenyn. Mae hi’n hedfan i ffwrdd ar ei hantur ac yn cyfarfod ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Mae Gwen yn dysgu pwysigrwydd partneriaethau a chyfeillgarwch a sylweddola bod cydweithio yn golygu bod modd cyflawni tipyn mwy na gweithio ar eich pen eich hun.
Gweithgareddau
Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.
Cynlluniau gwersi
Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.
Cyflwyniadau
Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.
Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl

Welcome to Honeywood sign

Dawns siglo Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r gwahanol gategorïau yn dibynnu ar eich thema neu’ch deilliannau dysgu dymunol. Gadewch yr hidlydd ar ‘Y cyfan’ os nad oes gennych flaenoriaeth neu os ydych yn dymuno ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Final Challenge

Complete this enterprising challenge after you have read all 6 of The Bumbles storybooks. Put the children's enterprise skills to the test by choosing one of the ideas below. Encourage the children to take control of every aspect of the challenge and use all the new skills.

Gweld adnodd
Bella Bumble’s Waggle Dance bilingual terms – French
Use these phrases in Bella Bumbles Waggle Dance to incorporate French into each activity.
Gweld adnodd
Bella Bumble’s Waggle Dance bilingual terms – Italian
Use these phrases in Bella Bumbles Waggle Dance to incorporate Italian into each activity.
Gweld adnodd
Mini Challenge – Bella Bumble’s Waggle Dance
Host your own 'Ugly Bug Ball'. Encourage the children to plan the whole event. Think about food, music, theme and who they will invite. Remember to be creative and think outside the box.
Gweld adnodd
Bella Bumble’s Waggle Dance Book (video)
Watch the video recording of the Bella Bumble's Waggle Dance storybook.
Gweld adnodd
Bella Bumble’s Waggle Dance Book (pages)
Find the images of all the right hand pages so you can see Bella Bumble's Waggle Dance on the white screen.
Gweld adnodd
Bella Bumble’s Waggle Dance bilingual terms – Welsh
Use these phrases in Bella Bumbles Waggle Dance to incorporate Welsh into each activity.
Gweld adnodd
Bella Bumble’s Waggle Dance bilingual terms – Spanish
Use these phrases in Bella Bumbles Waggle Dance to incorporate Spanish into each activity.
Gweld adnodd

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account