Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Datrys problemau

Datrys problemau Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Anghenion a Dyheadau
Deall y gwahaniaeth rhwng anghenion a dyheadau a pham ein bod yn gweithio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Defnyddio'r cyflwyniad i drafod ac eglurhau beth yw anghenion a dyheadau a'r gwahaniaeth rhyngddynt.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Candi Popian
Disgyblion i ddefnyddio sgiliau datrys problemau i ragfynegi a chwblhau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Candi Popian
Defnyddio'r cyflwyniad i nodi cyfarwyddiadau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Lledaenu Llwydni (GI)
Defnyddio'r templed i ragfynegi, gwneud arsylwadau a gwerthuso'r arbrawf lledaenu germau Lledaenu Llwydni - wedi'i wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Lledaenu Llwydni (GU)
Defnyddio'r templed i ragfynegi, gwneud arsylwadau a gwerthuso'r arbrawf lledaenu germau Lledaenu Llwydni - wedi'i wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bertie Bumble’s Exciting New Job – Storybook

Bertie has been asked by Queen Beeatrice to be the new professor of Honeywood University, he is not sure if he is the right person for this important role. He asks his family if they think he is the right bee for the job. He tells Queen Beeatrice that he is pleased to accept the job and he is excited to make new medicine to help all the mini beasts across Honeywood.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Beth am ddysgu am gynefinoedd
Defnyddiwch y cyflwyniad i ddysgu’r plant beth yw cynefin. Hefyd cyflwynwch wahanol fathau o gynefinoedd a rhai o’r creaduriaid sy’n byw yn y mannau hynny.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 19