Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Antur fawr Gwyn Gwenyn

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.
Wrth i Gwyn aros i’w adain wella, mae’n dod yn gyfaill i’r Frenhines Dilia – Brenhines cwch gwenyn Coed y Mêl. Mae’n dweud wrth Gwyn bod y cwch gwenyn yn tyfu ac yn fuan bydd angen dod o hyd i gartref newydd, gan wneud lle i Frenhines newydd a haid arall o wenyn gweithgar. Mae’r Frenhines yn ymddiried yn Gwyn ac yn gofyn iddo ei helpu i arwain yr haid at gartref newydd. Nid yw Gwyn yn sicr a yw’n ddigon cryf ar gyfer swydd mor arbennig ac mae’n poeni sut y bydd ei fywyd yn newid os bydd yn symud i ffwrdd o’i deulu. Mae teulu a ffrindiau Gwyn yn ei atgoffa pa mor arbennig ydyw a phaham y dewisodd Y Frenhines ef ar gyfer swydd mor bwysig. Mae Gwyn yn cael ei atgoffa o bwysigrwydd hunan gred ac arddangos sgiliau arwain tra’n helpu i wneud gwahaniaeth mawr.
Gweithgareddau
Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.
Cynlluniau gwersi
Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.
Cyflwyniadau
Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.
Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl

Welcome to Honeywood sign

Antur fawr Gwyn Gwenyn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r gwahanol gategorïau yn dibynnu ar eich thema neu’ch deilliannau dysgu dymunol. Gadewch yr hidlydd ar ‘Y cyfan’ os nad oes gennych flaenoriaeth neu os ydych yn dymuno ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Final Challenge

Complete this enterprising challenge after you have read all 6 of The Bumbles storybooks. Put the children's enterprise skills to the test by choosing one of the ideas below. Encourage the children to take control of every aspect of the challenge and use all the new skills.

Gweld adnodd
Bilingual – Bertie’s Big Adventure bilingual terms – Welsh
Use these phrases in Bertie's Big Adventure to incorporate Welsh into each activity.
Gweld adnodd
Bilingual – Bertie’s Big Adventure bilingual terms – French
Use these phrases in Bertie's Big Adventure to incorporate French into each activity.
Gweld adnodd
Bilingual – Bertie’s Big Adventure bilingual terms – Italian
Use these phrases in Bertie's Big Adventure to incorporate Italian into each activity.
Gweld adnodd
Mini Challenge – Bertie’s Big Adventure
Do some research on the Welsh artist Rhiannon Roberts. She uses bright colours, and her colourful designs capture the landscape and vibrancy of Cardiff life. Using some of your favourite designs she has done, experiment and design your own pictures based on a famous landmark. Your designs can then be printed on cards for you to sell.
Gweld adnodd
Bertie’s Big Adventure Book (video)
Watch the video recording of Bertie's Big Adventure storybook.
Gweld adnodd
Bertie’s Big Adventure Book (pages)
Find the images of all the right hand pages so you can see Bertie's Big Adventure on the white screen.
Gweld adnodd
My dream home
Discuss with the children that as well as different creatures, humans live in different habitats too. Some people live in hot countries, some in cold, some in towns and some in cities. Tell the children about these types of homes and get them to design their own dream home.
Gweld adnodd

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 4

Login to your account