Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Antur Fawr Gwyn Gwenyn

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.
Wrth i Gwyn aros i’w adain wella, mae’n dod yn gyfaill i’r Frenhines Dilia – Brenhines cwch gwenyn Coed y Mêl. Mae’n dweud wrth Gwyn bod y cwch gwenyn yn tyfu ac yn fuan bydd angen dod o hyd i gartref newydd, gan wneud lle i Frenhines newydd a haid arall o wenyn gweithgar. Mae’r Frenhines yn ymddiried yn Gwyn ac yn gofyn iddo ei helpu i arwain yr haid at gartref newydd. Nid yw Gwyn yn sicr a yw’n ddigon cryf ar gyfer swydd mor arbennig ac mae’n poeni sut y bydd ei fywyd yn newid os bydd yn symud i ffwrdd o’i deulu. Mae teulu a ffrindiau Gwyn yn ei atgoffa pa mor arbennig ydyw a phaham y dewisodd Y Frenhines ef ar gyfer swydd mor bwysig. Mae Gwyn yn cael ei atgoffa o bwysigrwydd hunan gred ac arddangos sgiliau arwain tra’n helpu i wneud gwahaniaeth mawr.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Antur Fawr Gwyn Gwenyn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Casglu Adnoddau

Wrth i Gwyn Gwenynen aros i’w adain wella, mae’n helpu’r Frenhines Dilia i redeg y cwch. Dywed y Frenhines wrth Gwyn fod y cwch yn tyfu a sut y byddai angen iddyn nhw heidio yn fuan a dod o hyd i gartref newydd. Mae’r Frenhines Dilia’n ymddiried yn Gwyn ac mae’n gofyn am ei gymorth i arwain ei haid ar antur newydd. Dydy Gwyn ddim yn siŵr ei fod yn ddigon da i wneud rhywbeth mor bwysig ac mae’n gofyn am gyngor gan ei deulu sy’n ei atgoffa pa mor bwysig yw bod â hunan-gred ac i arddangos sgiliau arwain i helpu i wneud gwahaniaeth.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Cyflwyniad

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Gweithgareddau

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Llyfr Stori

Mae Gwyn Gwenyn wedi gwneud ffrindiau gyda’r Frenhines Dilia yng Nghoed y Mêl wrth i’w adain
wella. Mae’r Frenhines Dilia yn ymddiried yn Gwyn ac yn rhannu ei straeon gydag o. Mae’r Frenhines Dilia yn gofyn i Gwyn am ei help i arwain ei haid hi i gartref newydd. Dydi Gwyn ddim yn siŵr os ydi’r adain yn ddigon cryf ar gyfer gwaith mor arbennig, ac mae o’n poeni sut fydd ei fywyd yn newid. Mae teulu a ffrindiau Gwyn yn ei atgoffa pa mor arbennig ydi o, a pham y dewiswyd o ar gyfer y swydd bwysig hon.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Mat Eitemau – Gweithgareddau 1

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Templed Cês – Gweithgareddau 1

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Eidaleg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Eidaleg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Cymraeg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Gymraeg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 7

Login to your account