Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Antur Fawr Gwyn Gwenyn

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.
Wrth i Gwyn aros i’w adain wella, mae’n dod yn gyfaill i’r Frenhines Dilia – Brenhines cwch gwenyn Coed y Mêl. Mae’n dweud wrth Gwyn bod y cwch gwenyn yn tyfu ac yn fuan bydd angen dod o hyd i gartref newydd, gan wneud lle i Frenhines newydd a haid arall o wenyn gweithgar. Mae’r Frenhines yn ymddiried yn Gwyn ac yn gofyn iddo ei helpu i arwain yr haid at gartref newydd. Nid yw Gwyn yn sicr a yw’n ddigon cryf ar gyfer swydd mor arbennig ac mae’n poeni sut y bydd ei fywyd yn newid os bydd yn symud i ffwrdd o’i deulu. Mae teulu a ffrindiau Gwyn yn ei atgoffa pa mor arbennig ydyw a phaham y dewisodd Y Frenhines ef ar gyfer swydd mor bwysig. Mae Gwyn yn cael ei atgoffa o bwysigrwydd hunan gred ac arddangos sgiliau arwain tra’n helpu i wneud gwahaniaeth mawr.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Antur Fawr Gwyn Gwenyn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Eidaleg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Eidaleg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Cymraeg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Gymraeg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Ffrangeg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Ffrangeg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Sbaeneg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Sbaeneg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bertie’s Big Adventure – Storybook

As Bertie Bumble waits for his wing to repair, he makes special friends with Queen Beatrice – the Queen Bee of Honeywood Hive. She tells Bertie of how the hive is growing and they will soon need to swarm and find a new home – making way for a new Queen Bee and worker honey bees. Queen Beatrice trusts Bertie and she asks him for his help to lead her swarm to a new home. Bertie isn’t sure he is strong enough for such a special job and he worries how his life will change if he moves away from his family. Bertie’s family and friends remind Bertie what a special bee he really is and why he was chosen for this important job. Bertie is reminded how important it is to have self-belief and demonstrate leadership skills when helping make a big difference.  

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth am ddysgu am gynefinoedd
Defnyddiwch y cyflwyniad i ddysgu’r plant beth yw cynefin. Hefyd cyflwynwch wahanol fathau o gynefinoedd a rhai o’r creaduriaid sy’n byw yn y mannau hynny.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth y mae gwyddonydd yn ei wneud
Defnyddiwch y fideos i ddysgu am yr hyn y mae gwyddonydd yn ei wneud, yna cwblhewch eich arbrawf gwyddonol eich hun gan ddefnyddio hylif lliwi bwyd a dŵr. Ceisiwch wneud patrymau a lliwiau gwahanol a byddwch yn greadigol gyda’ch dyluniadau..
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth yw gwesty gwenyn?
Defnyddiwch y cyflwyniad i ddysgu’r plant beth yw gwesty gwenyn, ble rydych chi’n rhoi gwesty gwenyn a sut i wybod a oes gan eich gwesty gwenyn westeion. Bydd hyn yn ysbrydoli’r plant o ran dylunio a gwneud eu gwestai gwenyn eu hunain.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3 5

Login to your account