Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Sgarmes y Cacwn

Mae’r gwenyn yn cydweithio er mwyn goresgyn aflonyddwch yng Nghoed y Mêl a achosir gan nyth o gymdogion swnllyd, cas. Gwaith tîm ar ei orau!

Mae’r cwch gwenyn yn cael ei aflonyddu pan fo nyth cacwn anfoesgar ac anghwrtais yn symud i’r ardal ac yn dechrau bwlio a dwyn mêl. Mae’n rhaid i’r gwenyn weithio gyda’i gilydd i ddatrys y broblem wrth i’r sefyllfa waethygu. Mae Gwyn yn cael ei anafu wrth achub Ger bach oddi wrth y cacwn cas, felly mae’r gwenyn eraill yn gwneud y defnydd gorau o’u hadnoddau eu hunain i’w helpu a gwella’i adain. Mae’r gwenyn yn wynebu sawl sefyllfa anodd yn y stori hon ond yn y pen draw maen nhw’n dod â’r gymuned o wenyn adref yn ddiogel at ei gilydd.

Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Sgiliau Craidd

  • Gwaith Tîm
  • Penderfyniad
  • Arweinyddiaeth
  • Datrys Problemau

Login to your account