Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Sgarmes y Cacwn – Llyfr Stori

Mae nyth o gymdogion swnllyd yn symud i mewn ac yn tarfu ar heddwch cwch gwenyn Coed y Mêl. Mae’r gwenyn yn cael eu profi wrth iddyn nhw weithio gyda’i gilydd i ddatrys y broblem sy’n mynd yn fwy o faint ac yn fwy swnllyd bob munud! Mae creadigedd y gwenyn yn eu helpu i edrych ar ôl gwenynen sydd wedi anafu, ac maen nhw’n defnyddio cynnyrch cartref arloesol i wneud iddi deimlo’n well a mendio ei hadain. Mae’r gwenyn yn delio â sawl sefyllfa anodd, ac yn y diwedd yn dod â chymuned y gwenyn adre gyda’i gilydd yn ddiogel.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Login to your account