Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Swydd Newydd Gyffrous Gwyn Gwenynen – Llyfr Stori

Mae’r Frenhines Dilia wedi gofyn i Gwyn fod yn Athro ym Mhrifysgol Coed y Mêl. Nid yw’n sicr os yw’n addas ar gyfer y swydd bwysig hon. Mae’n gofyn i’w deulu os ydyn nhw’n meddwl mai fe yw’r gwenyn gorau ar gyfer y swydd. Dywed wrth y Frenhines Dilia ei fod yn bleser ganddo i dderbyn y swydd a’i fod yn gyffrous i greu moddion newydd i helpu’r holl greaduriaid bach yng Nghoed y Mêl.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Login to your account