Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Storm Siwsi – Llyfr Stori

Mae storm ofnadwy ar ei ffordd i Goed y Mêl. Mae’r tywydd yn newid a’r gwynt a’r glaw ar fin llifo i gwm Coed y Mêl. Mae’r gwenyn a’r creaduriaid eraill yn gorfod symud eu teuluoedd a’u trysorau i le diogel rhag y storm. Mae Gwenan a Gwilym yn achub y dydd wrth ddylunio ac adeiladu lle diogel i’r holl greaduriaid gysgodi yn ddiogel rhag y storm.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Login to your account