Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Dyniaethau a Dealltwriaeth o’r byd

Dyniaethau a Dealltwriaeth o’r byd Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau

Lawrlwytho Adnoddau

Beth am ddysgu am gynefinoedd
Defnyddiwch y cyflwyniad i ddysgu’r plant beth yw cynefin. Hefyd cyflwynwch wahanol fathau o gynefinoedd a rhai o’r creaduriaid sy’n byw yn y mannau hynny.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth fyddech chi’n cludo?
Yn y cyflwyniad hwn, bydd angen i ddisgyblion ddewis eitemau o wahanol gategorïau y byddent yn cludo gyda hwy i'r arch , e.e. bwyd, dillad ayb.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Beth fyddech chi’n cludo?
Herio disgyblion i ddyfeisio cit goroesi trychineb naturiol, bydd angen dewis 5 eitem i gludo gyda nhw gan gynnig resymau dilys am eu dewisiadau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Beth yw gwesty gwenyn?
Defnyddiwch y cyflwyniad i ddysgu’r plant beth yw gwesty gwenyn, ble rydych chi’n rhoi gwesty gwenyn a sut i wybod a oes gan eich gwesty gwenyn westeion. Bydd hyn yn ysbrydoli’r plant o ran dylunio a gwneud eu gwestai gwenyn eu hunain.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bod yn Fwy Cynaliadwy a Dyfeisgar
Defnyddio'r cyflwyniad i ddysgu am gynaliadwyaeth a bod yn ddyfeisgar ynglŷn â'r amgylchedd.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Gynaliadwy a Dyfeisgar
Heriwch y disgyblion i feddwl yn greadigol sut i ddatrys problemau a chreu syniadau newydd.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cit Goroesi Trychineb Naturiol
Defnyddio'r templed i recordio'u eitemau dewisol ar gyfer y cit goroesi a'r rhesymau pam iddynt gael eu dewis. Yna ysgrifennu a chyflwyno dadl darbwyllol am eu dewisiadau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cludiad y Lindys – Llyfr Stori

Mae Gwenan a’i chwiorydd Gwen a Gwenlli yn dylunio trolïau bychain er mwyn helpu’r lindys i gario’r llythyron i’r ysbyty bob dydd.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau

1 2 3 5