Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwenan y Wenynen Ddyfeisgar

Mae Gwenan yn gweld ei ffrind, Sioni Mawr, yn cael trafferth gyda’r ceiliogod rhedyn ifainc. Mae’n heneiddio ac nid yw ei goesau hirion bellach yn neidio mor uchel ag yr oedden nhw.
Mae Gwenan eisiau ei helpu ac yn mynd i’w gweithdy i greu dyfais a fydd yn helpu Sioni Mawr i neidio’n uchel yn y gwair hir i gadw rheolaeth ar y ceiliogod rhedyn ifainc.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Gwenan y Wenynen Ddyfeisgar Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Betsy the Inventor – Resource Collection

Betsy is a creative, kind bee who loves helping her creature friends in Honeywood. One day, she sees her good friend Big G the grasshopper, looking unhappy as he can’t jump as high as the young grasshoppers. Betsy sets about to help solve the problem and make Big G happy again. Will she be able to come up with an invention to help him?

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Betsy the Inventor – Storybook

Betsy is a very creative bee who loves to solve problems and help her creature friends in Honeywood. One day she spots her good friend Big G the grasshopper sitting under an apple tree looking very sad. Betsy realises he has a problem which she may be able to help him solve, so she works hard to come up with an invention that could help him. Will she be able to put a smile back on Big G’s face?

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Fwy Cynaliadwy a Dyfeisgar
Defnyddio'r cyflwyniad i ddysgu am gynaliadwyaeth a bod yn ddyfeisgar ynglŷn â'r amgylchedd.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bod yn Gynaliadwy a Dyfeisgar
Heriwch y disgyblion i feddwl yn greadigol sut i ddatrys problemau a chreu syniadau newydd.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Creu Dyluniad
Disgyblion i wneud a gwerthuso'u dyluniadau i helpu gadw buchod coch cwta yn ddiogel wrth gerdded.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cynnig Syniad Cynnyrch
Disgyblion i ddysgu am yr hyn sy'n gwneud Cyflwyniad Cynnig Syniad Dylunio dda, a gosod her i ysgrifennu a recordio Cyflwyniad Cynnig Syniad ar gyfer eu syniadau dylunio buwch goch gota.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cynnig Syniad Cynnyrch
Defnyddio'r cyflwyniad i ddysgu mwy am gyflwyniad cynnig syniadau cynnyrch, a'r meini prawf sydd angen er mwyn creu un 'da' (enghreifftiau cysylltiedig).
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Diogelu Buchod Coch Cwta
Gosod her i'r disgyblion i feddwl am ddyfais i ganiatáu Ladi Goch i gerdded gyda'i phlant i'r ysgol yn ddiogel.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account