Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Yr Ŵyl Hwyl

Ar ôl blwyddyn ofnadwy gyda phopeth yn mynd o’i le yng Nghoed y Mêl mae’r teulu o wenyn yn penderfynu trefnu gwyl hwylus gyda siglenni, reidiau a stondinau ffair.
Mae Guto a’i chwiorydd yn ysgrifennu drama, yn creu gwisgoedd ac yn cynnal sioe i ddiddanu holl greaduriaid y cwm.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Yr Ŵyl Hwyl Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Actio
Defnyddio'r cyflwyniad i esbonio'r gemau drama yn y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Actiwch Ef
Disgyblion i fynegi'u hunain yn greadigol mewn timau gan gymryd rhan mewn gweithgareddau drama/gemau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cardiau Actio
Defnyddio'r cardiau synhwyrau i chwarae gemau drama a nodwyd ar y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Festival of Fun – Resource Collection

The Bumbles of Honeywood have overcome lots of challenges over the past year. They fought off the nasty hornets, then recovered from the awful Beezles pandemic. Straight after that came ‘Storm Suzy.’ To lift everyone’s spirits, Bella and Bobby decide to organise a Honeywood Festival of Fun! Barry Bumble and his worker bees are asked to build a theatre, and Bella Bumble writes a play for the minibeasts to act on the stage. She loves writing exciting, fun stories. Bobby loves to make things, so he’s in charge of making all the costumes. The little bees ask for help from their friends to make the Honeywood Festival of Fun a huge success.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Festival of Fun – Storybook

The Bumbles of Honeywood have overcome lots of challenges over the past year. They fought off the nasty hornets, then recovered from the awful Beezles pandemic. Straight after that came ‘Storm Suzy.’

 To lift everyone’s spirits, Bella and Bobby decide to organise a Honeywood Festival of Fun! Barry Bumble and his worker bees are asked to build a theatre, and Bella Bumble writes a play for the minibeasts to act on the stage. Bobby loves to make things, so he’s in charge of making all the costumes. The little bees ask for help from their friends in an attempt to make the Honeywood Festival of Fun a huge success.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Gadewch i ni berfformio Sioe – Gwers 1
Dsigyblion i gydweithio er mwyn cynllunio a pherfformio sioe dalent dosbarth i gynulledifa.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Gadewch i ni berfformio Sioe – Gwers 2
Dsigyblion i gydweithio er mwyn cynllunio a pherfformio sioe dalent dosbarth i gynulledifa.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Her – Yr Ŵyl Hwyl
Her Bychan = Herio disgyblion i greu eu model eu hunain o reid ffair sy'n cylchdroi.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account