Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Yr Ŵyl Hwyl

Ar ôl blwyddyn ofnadwy gyda phopeth yn mynd o’i le yng Nghoed y Mêl mae’r teulu o wenyn yn penderfynu trefnu gwyl hwylus gyda siglenni, reidiau a stondinau ffair.
Mae Guto a’i chwiorydd yn ysgrifennu drama, yn creu gwisgoedd ac yn cynnal sioe i ddiddanu holl greaduriaid y cwm.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Yr Ŵyl Hwyl Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Actio
Disgyblion i fynegi'u hunain yn greadigol mewn timau gan gymryd rhan mewn gweithgareddau drama/gemau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Actio
Defnyddio'r cyflwyniad i esbonio'r gemau drama yn y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cardiau Actio
Defnyddio'r cardiau synhwyrau i chwarae gemau drama a nodwyd ar y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Festival of Fun – Storybook

Bobby and his sisters, write a play, make the costumes and put on a play to entertain all the mini beasts across the valley.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Her – Yr Ŵyl Hwyl
Her Bychan = Herio disgyblion i greu eu model eu hunain o reid ffair sy'n cylchdroi.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Her Grawnfwyd Popgorn
Defnyddio'r cyflwyniad i ddangos amrywiaeth o rawnfwydydd brecwast sydd ar werth ar hyn o bryd ac edrych ar ddysgu am sloganau, logos ayb.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Her Grawnfwyd Popgorn
Disgyblion i drafod cynnyrch grawnfwyd brecwast, gan edrych ar ddyluniad, logo, cymeriadau, marchnata ayb. Herio disgyblion i ddylunio'u grawnfwyd brecwast eu hunain wedi ei wneud allan o popgorn.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Her Grawnfwyd Popgorn Blaen
Defnyddio'r templed i ddylunio blaen eu bocs grawnfwyd, gan gynnwys enw'r grawnfwyd, blas, logo, slogan a chymeriad.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account