Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwyn a Gwenan yn Achub y Gwenyn

Mae pandemig ofnadwy ar ei ffordd i Goed y Mêl ac mae’n rhaid i’r holl greaduriaid bach gydweithio fel tîm er mwyn gofalu am y gwenyn bach.
Caiff Ysbyty’r Eos ei sefydlu a’i rhedeg gan Ladi Goch a’i thîm o nyrsys buwch goch gota. Mae’r holl greaduriaid yn gweithio’n galed i sicrhau bod y gwenyn yn ddiogel ac yn iach. Mae Gwyn yn galw ar Gwenan a’r Athro Brynmor i’w helpu i wneud meddyginiaeth newydd i achub y gwenyn.
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Gwyn a Gwenan yn Achub y Gwenyn Adnoddau Menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Llyfrau

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

Arbrawf Candi Popian
Disgyblion i ddefnyddio sgiliau datrys problemau i ragfynegi a chwblhau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Candi Popian
Defnyddio'r cyflwyniad i nodi cyfarwyddiadau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Lledaenu Llwydni (GI)
Defnyddio'r templed i ragfynegi, gwneud arsylwadau a gwerthuso'r arbrawf lledaenu germau Lledaenu Llwydni - wedi'i wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Arbrawf Lledaenu Llwydni (GU)
Defnyddio'r templed i ragfynegi, gwneud arsylwadau a gwerthuso'r arbrawf lledaenu germau Lledaenu Llwydni - wedi'i wahaniaethu.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Betsy and Bertie Save the Bees – Storybook

An awful pandemic is coming to Honeywood and all the mini beasts in Honeywood have to work together as a team to look after the little baby bees. A Nightingale hospital is set up and run by Lady Scarlett and her team of ladybird nurses, all the creatures work hard to keep the bees safe and healthy. Bertie calls on Betsy and Professor Baillie to help him make new medicine to save the bees.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Candi Popian
Disgyblion i ddefnyddio sgiliau datrys problemau i ragfynegi a chwblhau'r arbrawf candi popian.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Cydweithio
Disgyblion i gydweithio mewn grwpiau i gwblhau heriau a gweithgareddau gwaith tîm.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Gemau Gwaith Tîm
Defnyddio'r cardiau i esbonio'r gweithgareddau gwaith tîm a'r rheolau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Llyfrau

1 2 3

Login to your account