Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Y llyfrau

Y Sgil

Porwch drwy lyfrau Gwenyn Coed y Mêl

Ymunwch â theulu o wenyn ar eu teithiau cyffrous yng Nghoed y Mêl. Mae pob llyfr yn dilyn sut mae’r gwenyn a’u ffrindiau yng Nghoed y Mêl yn goresgyn heriau amrywiol – gan feddwl yn entrepreneuraidd i ddod o hyd i atebion a datrys problemau. Mae creaduriaid Coed y Mêl yn ysbrydoledig a chreadigol, yn gwneud ffrindiau ac yn darganfod sgiliau newydd ar hyd y ffordd gan ddangos faint y gellir ei gyflawni drwy gydweithio fel tîm.

Porwch yr adnoddau yn ôl sgil

Cafodd ein portfolio helaeth o adnoddau addysgol eu creu er mwyn helpu deall a dangos ystod o sgiliau gwahanol sy’n datblygu meddylfryd entrepreneuraidd pobl ifainc.

Mae’r teulu o wenyn yn cwrdd â’u cyd-drigolion yn Neuadd Dref Coed y Mêl ac yn mynd ati i rwydweithio.

Mae Gwen yn ceisio dod o hyd i ddŵr glân i wella’r gwenyn bach sâl. Mae’n cyfarfod ffrindiau newydd ac yn datblygu sgiliau newydd ar ei thaith.

Mae Guto’n helpu ei fam i ddod o hyd i leoliad newydd ar gyfer eu hysgol a ddifrodwyd yn ddiweddar. Mae Guto’n mwynhau ei antur i ddarganfod y lle perffaith ac mae pawb yn Nghoed y Mêl yn falch iawn ohono.

Mae Gwenan a Gwenlli yn creu her ffitrwydd hwyliog i annog trigolion Coed y Mêl i fod yn egnïol a byw bywyd iach.

Mae’r gwenyn yn cydweithio er mwyn goresgyn aflonyddwch yng Nghoed y Mêl a achosir gan nyth o gymdogion swnllyd, cas. Gwaith tîm ar ei orau!

Mae Gwyn yn derbyn her y Frenhines Dilia i arwain y gwenyn at gartref newydd. Mae ganddo benderfyniadau mawr i’w gwneud gyda help ei deulu a’i ffrindiau.