Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Gwyn a Gwenan yn Achub y Gwenyn

Mae pandemig ofnadwy ar ei ffordd i Goed y Mêl ac mae’n rhaid i’r holl greaduriaid bach gydweithio fel tîm er mwyn gofalu am y gwenyn bach.

Caiff Ysbyty’r Eos ei sefydlu a’i rhedeg gan Ladi Goch a’i thîm o nyrsys buwch goch gota. Mae’r holl greaduriaid yn gweithio’n galed i sicrhau bod y gwenyn yn ddiogel ac yn iach. Mae Gwyn yn galw ar Gwenan a’r Athro Brynmor i’w helpu i wneud meddyginiaeth newydd i achub y gwenyn.
 
 
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Sgiliau Craidd

  • Gwaith Tîm
  • Penderfyniad
  • Arweinydd
  • Datrys Problemau

Login to your account