Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Cyfathrebu

Cyfathrebu Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Actio
Defnyddio'r cyflwyniad i esbonio'r gemau drama yn y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Actiwch Ef
Disgyblion i fynegi'u hunain yn greadigol mewn timau gan gymryd rhan mewn gweithgareddau drama/gemau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Advertising – Keeping Fit and Healthy – Presentation

Use the presentation to show examples of advertising for fitness classes. Discuss in groups what each of the posters had in common and what they liked. Make a list of the things they will need to remember when doing their own advertising posters.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Advertising – Lesson Plan

Challenge the children to advertise Betsy's and Blue's fitness class. They will need to create a leaflet or poster in order to spread the word far and wide.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Anghenion a Dyheadau
Deall y gwahaniaeth rhwng anghenion a dyheadau a pham ein bod yn gweithio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Defnyddio'r cyflwyniad i drafod ac eglurhau beth yw anghenion a dyheadau a'r gwahaniaeth rhyngddynt.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Eidaleg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Eidaleg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Cymraeg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Gymraeg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 34