Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

Cyfathrebu

Cyfathrebu Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Actio
Disgyblion i fynegi'u hunain yn greadigol mewn timau gan gymryd rhan mewn gweithgareddau drama/gemau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Actio
Defnyddio'r cyflwyniad i esbonio'r gemau drama yn y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Deall y gwahaniaeth rhwng anghenion a dyheadau a pham ein bod yn gweithio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Defnyddio'r cyflwyniad i drafod ac eglurhau beth yw anghenion a dyheadau a'r gwahaniaeth rhyngddynt.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Eidaleg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Eidaleg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Cymraeg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Gymraeg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Ffrangeg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Ffrangeg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Antur Fawr Gwyn Gwenyn; Termau Dwyieithiog – Sbaeneg
Defnyddiwch yr ymadroddion hyn yn Antur Fawr Gwyn Gwenyn i ymgorffori’r Sbaeneg ymhob gweithgaredd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 26