Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Swydd Newydd Gyffrous Gwyn Gwenynen

Mae’r Frenhines Dilia wedi gofyn i Gwyn fod yn Athro ym Mhrifysgol Coed y Mêl. Nid yw’n sicr os yw’n addas ar gyfer y swydd bwysig hon.

Mae’n gofyn i’w deulu os ydyn nhw’n meddwl mai fe yw’r gwenyn gorau ar gyfer y swydd. Dywed wrth y Frenhines Dilia ei fod yn bleser ganddo i dderbyn y swydd a’i fod yn gyffrous i greu moddion newydd i helpu’r holl greaduriaid bach yng Nghoed y Mêl.
 
 
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Login to your account