Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Gallu gwneud/Yn gwneud

Gallu gwneud/Yn gwneud Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau Sgiliau

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

Actio
Defnyddio'r cyflwyniad i esbonio'r gemau drama yn y cynllun gwers Actio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Actiwch Ef
Disgyblion i fynegi'u hunain yn greadigol mewn timau gan gymryd rhan mewn gweithgareddau drama/gemau.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Back-to-Back Drawing – Activity

Children to choose a picture and describe it in order for a partner to attempt to draw their description as accurately as possible while sitting back to back.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Back-to-Back Drawing – Lesson Plan

Use the picture cards to describe the image to a partner.

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bathodynnau rhwydweithio
Lawrlwythwch y bathodynnau rhwydweithio fel bod y plant yn gallu ysgrifennu’r hyn maent yn dda yn ei wneud ac ymarfer cyflwyno eu hunain i bobl newydd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bella Bumble’s Waggle Dance – Resource Collection

Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bertie Bumble’s Exciting New Job – Job Quiz – Activity 1

You will be given 4 clues to help you guess what you think the job could be. With your partner or in a small group can you guess what the job is?

Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bertie Bumble’s Exciting New Job – Job Quiz Word Mat – Activity 1

You will be given 4 clues to help you guess what you think the job could be. Use this word mat to help reach a decision.

Gweld adnodd
Ages 7 & 8

Lawrlwytho Adnoddau Sgiliau

1 2 3 21