Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Iechyd a Lles

Iechyd a Lles Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau

Lawrlwytho Adnoddau

Anghenion a Dyheadau
Deall y gwahaniaeth rhwng anghenion a dyheadau a pham ein bod yn gweithio.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Anghenion a Dyheadau
Defnyddio'r cyflwyniad i drafod ac eglurhau beth yw anghenion a dyheadau a'r gwahaniaeth rhyngddynt.
Gweld adnodd
Ages 7 & 8
Bathodynnau rhwydweithio
Lawrlwythwch y bathodynnau rhwydweithio fel bod y plant yn gallu ysgrifennu’r hyn maent yn dda yn ei wneud ac ymarfer cyflwyno eu hunain i bobl newydd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth sy’n gwneud ffrind da
Mae’r cyflwyniad hwn yn amlinellu beth sy’n gwneud ffrind da. Amlygwch y syniadau a’r rhinweddau sydd eu hangen arnoch i fod yn ffrind caredig a chariadus. Defnyddiwch y cyflwyniad hwn i gyflwyno her dwylo cyfeillgar yn ogystal â hel syniadau cyfeillgarwch.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau
Trafodwch bwysigrwydd bwyta’n iach gyda’r plant. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am fwydydd sy’n iach. Cynhaliwch sesiwn blasu dall gyda ffrwythau, anogwch y plant i ddefnyddio eu synhwyrau i ddyfalu pob ffrwyth.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau (GI)
Defnyddiwch y siart i gynnal sesiwn flasu ffrwythau gyda 2 ffrwyth newydd. Meddyliwch beth yw’r ffrwyth a sut mae’n blasu/ Anogwch y plant i feddwl am eu hoff ffrwyth a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau (GU)
Defnyddiwch y siart i gynnal sesiwn flasu ffrwythau gyda 4 ffrwyth newydd. Meddyliwch beth yw’r ffrwyth a sut mae’n blasu/ Anogwch y plant i feddwl am eu hoff ffrwyth a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bocs bwyd iachus
Heriwch y plant i greu bocs bwyd iachus. Gellir gwneud hyn yn gorfforol neu ar y taflenni a ddarperir. Anogwch y plant i ddefnyddio ystod o fwydydd o’r holl grwpiau bwyd i greu pryd iach a chytbwys.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau

1 2 3 14