Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Rydych chi wedi allgofnodi ar hyn o bryd.

neu

eich ysgol i lawrlwytho adnoddau

Storm Siwsi

Mae storm ofnadwy ar ei ffordd i Goed y Mêl. Mae’r tywydd yn newid a’r gwynt a’r glaw ar fin llifo i gwm Coed y Mêl.

Mae’r gwenyn a’r creaduriaid eraill yn gorfod symud eu teuluoedd a’u trysorau i le diogel rhag y storm. Mae Gwenan a Gwilym yn achub y dydd wrth ddylunio ac adeiladu lle diogel i’r holl greaduriaid gysgodi yn ddiogel rhag y storm.
 
Gweithgareddau

Gweithgaredd i ddatblygu a dangos sgiliau entrepreneuraidd – rhoi’r dysgu o lyfrau Gwenyn Coed y Mêl a’r adnoddau addysgu atodol ar waith.

Cynlluniau gwersi

Cynllun manwl i gynorthwyo athrawon i gyflwyno gwers sy’n ymroddedig i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd. Gan dynnu sylw at feysydd dysgu a sgiliau allweddol a astudiwyd, bydd y canllaw gwersi hwn yn nodi’r adnoddau priodol sydd eu hangen ar gyfer gweithgareddau a hefyd opsiynau gwahaniaethu ar gyfer galluoedd amrywiol.

Cyflwyniadau

Cyflwyniad PowerPoint i gefnogi’r ddealltwriaeth o themâu amrywiol a astudiwyd yn llyfrau Gwenyn Coed y Mêl ac atgyfnerthu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd.

Opsiynau lawrlwytho

Ar gyfer lawrlwytho diderfyn
a chofrestrmynediad i dderbyn gwybodaeth am Wenyn Coed y Mêl.

Sgiliau Craidd

  • Gwaith Tîm
  • Penderfyniad
  • Creadigol
  • Datrys Problemau

Login to your account