Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Gwyn a Gwenan yn Achub y Gwenyn – Llyfr Stori

Caiff Ysbyty’r Eos ei sefydlu a’i rhedeg gan Ladi Goch a’i thîm o nyrsys buwch goch gota. Mae’r holl greaduriaid yn gweithio’n galed i sicrhau bod y gwenyn yn ddiogel ac yn iach. Mae Gwyn yn galw ar Gwenan a’r Athro Brynmor i’w helpu i wneud meddyginiaeth newydd i achub y gwenyn.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Login to your account