Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Antur Fawr Gwyn Gwenyn – Llyfr Stori

Mae Gwyn Gwenyn wedi gwneud ffrindiau gyda’r Frenhines Dilia yng Nghoed y Mêl wrth i’w adain
wella. Mae’r Frenhines Dilia yn ymddiried yn Gwyn ac yn rhannu ei straeon gydag o. Mae’r Frenhines Dilia yn gofyn i Gwyn am ei help i arwain ei haid hi i gartref newydd. Dydi Gwyn ddim yn siŵr os ydi’r adain yn ddigon cryf ar gyfer gwaith mor arbennig, ac mae o’n poeni sut fydd ei fywyd yn newid. Mae teulu a ffrindiau Gwyn yn ei atgoffa pa mor arbennig ydi o, a pham y dewiswyd o ar gyfer y swydd bwysig hon.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Adnoddau eraill a argymhellir yn y casgliad

Login to your account