Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Yr Ŵyl Hwyl – Llyfr Stori

Ar ôl blwyddyn ofnadwy gyda phopeth yn mynd o’i le yng Nghoed y Mêl mae’r teulu o wenyn yn penderfynu trefnu gwyl hwylus gyda siglenni, reidiau a stondinau ffair Mae Guto a’i chwiorydd yn ysgrifennu drama, yn creu gwisgoedd ac yn cynnal sioe i ddiddanu holl greaduriaid y cwm.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Login to your account