Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Dawns Siglo Gwenan Gwenynen – Llyfr Stori

Mae Gwenan Gwenyn yn deffro i ganfod fod ei ffrindiau, y gwenyn yng nghwch Coed y Mêl, wedi mynd yn sâl ar ôl yfed dŵr budr. Mae Gwenan yn llawn egni, ac yn mynd i chwilio am gyflenwad o ddŵr glân ffres i’r cwch. Mae’n hedfan i ffwrdd ar ei hantur, ac yn cyfarfod ffrindiau newydd ar hyd y ffordd. Mae Gwenan yn dysgu bod partneriaid a ffrindiau yn bwysig, ac wrth gydweithio, gallwch gyflawni llawer mwy na gweithio ar eich pen eich hun.

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Adnoddau eraill a argymhellir yn y casgliad

Login to your account