Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Unigolion iachus a hyderus

Unigolion iachus a hyderus Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau

Lawrlwytho Adnoddau

Bathodynnau rhwydweithio
Lawrlwythwch y bathodynnau rhwydweithio fel bod y plant yn gallu ysgrifennu’r hyn maent yn dda yn ei wneud ac ymarfer cyflwyno eu hunain i bobl newydd.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Beth sy’n gwneud ffrind da
Mae’r cyflwyniad hwn yn amlinellu beth sy’n gwneud ffrind da. Amlygwch y syniadau a’r rhinweddau sydd eu hangen arnoch i fod yn ffrind caredig a chariadus. Defnyddiwch y cyflwyniad hwn i gyflwyno her dwylo cyfeillgar yn ogystal â hel syniadau cyfeillgarwch.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau
Trafodwch bwysigrwydd bwyta’n iach gyda’r plant. Gofynnwch iddyn nhw feddwl am fwydydd sy’n iach. Cynhaliwch sesiwn blasu dall gyda ffrwythau, anogwch y plant i ddefnyddio eu synhwyrau i ddyfalu pob ffrwyth.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau (GI)
Defnyddiwch y siart i gynnal sesiwn flasu ffrwythau gyda 2 ffrwyth newydd. Meddyliwch beth yw’r ffrwyth a sut mae’n blasu/ Anogwch y plant i feddwl am eu hoff ffrwyth a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Blasu ffrwythau (GU)
Defnyddiwch y siart i gynnal sesiwn flasu ffrwythau gyda 4 ffrwyth newydd. Meddyliwch beth yw’r ffrwyth a sut mae’n blasu/ Anogwch y plant i feddwl am eu hoff ffrwyth a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bocs bwyd iachus
Heriwch y plant i greu bocs bwyd iachus. Gellir gwneud hyn yn gorfforol neu ar y taflenni a ddarperir. Anogwch y plant i ddefnyddio ystod o fwydydd o’r holl grwpiau bwyd i greu pryd iach a chytbwys.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bocs bwyd iachus (GI)
Cwblhewch y bocs bwyd. Anogwch y plant i dynnu llun yr hyn yr hoffent ei gynnwys a meddwl pam eu bod wedi ei gynnwys.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Bocs bwyd iachus (GU)
Cwblhewch y bocs bwyd iach. Anogwch y plant i dynnu llun yr hyn yr hoffent ei gynnwys ac ysgrifennu oddi tano yr hyn y maent wedi’i gynnwys a pham.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau

1 2 3 12