Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

Gwaith tîm

Gwaith tîm Adnoddau menter

Archwiliwch yr adnoddau gan ddefnyddio’r amryw gategorïau yn dibynnu are eich thema neu’ch deilliannau dysgu dewisol. Gadewch yr hidlydd categori ar ‘POPETH’ os nad oes gennych ddewis penodol neu os hoffech ehangu’r dewis o adnoddau.

Hidlo Adnoddau

Lawrlwytho Adnoddau

Beth sy’n gwneud tîm da
Ar ôl cwblhau’r daflen gweithgarwch, sylwch pa rai o’r sgiliau a ddewisodd y plant fel y rhai pwysicaf. Defnyddiwch y 6 tasg yn y cyflwyniad i herio’r plant i roi’r sgiliau hwn ar brawf. Sylwch a allant ddeall y sgiliau a ysgrifennwyd ganddynt a’u trosglwyddo i fod yn Dîm Gorau bywyd go iawn!
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Gwaith tîm
Trafodwch bwysigrwydd gweithio fel tîm i fynd i’r afael â sefyllfaoedd anodd. Yn union fel y gwenyn, rhaid i’r plant helpu a chefnogi ei gilydd. Defnyddiwch y gweithgaredd a’r cyflwyniad i ddeall beth sy’n gwneud tîm da ac yna rhowch hyn ar brawf mewn her 6 gwenyn Byddwch yn Wych.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6
Sgiliau tîm gorau
Defnyddiwch y map meddwl i annog y plant feddwl pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn dîm o’r radd flaenaf. Ysgrifennwch neu tynnwch lun y sgiliau ar y map meddwl ac anogwch y plant feddwl pa rai o’r sgiliau hynny y maent yn dda yn eu gwneud.
Gweld adnodd
Oesoedd 5 & 6

Lawrlwytho Adnoddau