Rydym yn awyddus i gysylltu busnesau ac ysgolion cynradd…

We are looking to connect businesses with primary schools… Find out more

You are currently logged out.

Please

to download resources or

your school’s interest here

Beth sy’n gwneud tîm da

Ar ôl cwblhau’r daflen gweithgarwch, sylwch pa rai o’r sgiliau a ddewisodd y plant fel y rhai pwysicaf. Defnyddiwch y 6 tasg yn y cyflwyniad i herio’r plant i roi’r sgiliau hwn ar brawf. Sylwch a allant ddeall y sgiliau a ysgrifennwyd ganddynt a’u trosglwyddo i fod yn Dîm Gorau bywyd go iawn!

Book Icon
Skill Icon
Time Icon
1 dydd
Download options

For unlimited downloads and access
sign up to the Bumbles school scheme here.

Login to your account